Ἱ.Ἀ.Ἱ.Μ.Δ., Μνήμη Μένιου Μουρτζόπουλου

Μοιραστείτε το άρθρο:

ΣυνέδριοΤιμητικὴ Ἐκδήλωση – 2η Διημερίδα Θεματική «Μνήμη Μένιου Μουρτζόπουλου, μὲ τὴ συμπλήρωση 10 χρόνων ἀπὸ τὴν ἐκδη-μία του (2006 – 2016). Μουσική – Φιλοσοφία – Θεολογία» Διοργάνωση Ἱστορικὸ Ἀρχεῖο Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Μαγνήτων Κιβωτὸς γιὰ τὴν Διάσωση τοῦ Πολιτιστικοῦ Ἀποθέματος Τόπος, Χρόνος Βόλος, 13-14/11/2015 (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, κτήριο «Παπαστράτος», Ἀμφιθέατρο «Γιάννης Κορδάτος») Ἀ­να­κοί­νω­ση «“Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ…” – Ο Μένιος Μουρτζόπουλος προάγγελος τῆς Βυζαντινῆς Μουσικολογίας στὴ Μαγνησία» Πε­ρί­λη­ψη Τὸ νὰ ὁμιλεῖ κανεὶς γιὰ τὸν ἀείμνηστο Μένιο Μουρτζόπουλο, εἶναι ὡς νὰ καλεῖται, νὰ μετρηθεῖ μ’ ἕνα βουνό˙ θέλει, δὲ θέλει, θὰ βγεῖ λειψός. Τὸ μόνο στὸ ὁποῖο δὲν ἀποβλέπει ἡ παροῦσα μελέτη εἶναι νὰ πλέξει τὸ ἐγκώμιο τοῦ ἀνδρός. Δὲν χρειάζεται ἐγκώμια ὅποιος κατάφερε στὴ ζωή του νὰ περιπαίζει τὰ δαιμόνια τῆς καινοδοξίας καὶ τῆς ματαιοδοξίας, ὅπως ὁ Μένιος Μουρτζόπουλος, στὴ δεύτερη, τουλάχιστον, φάση τῆς ζωῆς του, τὴν «ἐν Χριστῷ», ὅπως τὴν περιγράφει σὲ ἄρθρο του ὁ ἐπιστήθιος φίλος του θεολόγος Βασίλειος Κοτσμανίδης ἐκ Βόλου. Ἐντούτοις, εἶναι ἀδύνατο, νὰ ρίξεις κλεφτὲς ματιὲς σὲ μία πτυχὴ τῆς πολυδιάστατης προσωπικότητας τοῦ Μένιου Μουρτζόπουλου, χωρὶς νὰ μένεις ἔκθαμβος ἀπὸ τὸ βάθος, τὸ ὕψος καὶ τὸ πλάτος τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ πνεύματός του. Ἡ ἐν λόγῳ εἰσήγηση ἀποσκοπεῖ νὰ φωτίσει ἐλάχιστα δύο μόνον πράγματα: Ἀφενός, τὴ σχέση τοῦ Μένιου Μουρτζόπουλου μὲ τὴν λεγόμενη Βυζαντινὴ Μουσική, καὶ ἀφετέρου, τὴν βαθιὰ ἐνασχόλησή του (καὶ) μὲ τὴν Βυζαντινὴ Μουσικολογία, παρακολουθῶντας ἀπὸ κοντὰ τὶς ἑλληνικὲς καὶ διεθνεῖς ἐπιστημο-νικὲς ἐξελίξεις περὶ αὐτήν. Ἐκδόθηκε Ἡ ἐργασία ἔχει ἤδη κατατεθῆ πρὸς ἔκδοση στὰ Πρακτικὰ τῆς Διημερίδας.