Παλαιὸ Φάληρο, Βιβλιοπαρουσίαση: “Δρ Σπ.Στεργίου, Ὁ Ἱ.Ναὸς τοῦ Αὐλῶνος Ἀττικής”

Μοιραστείτε το άρθρο:

Δῆμος Παλαιοῦ Φαλήρου

«Σπύρου Ι. Στεργίου, ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Αθήνα 2014»

Δῆμος Παλαιοῦ Φαλήρου, Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2015

Πνευματικὸ Κέντρο Δήμου Παλαιοῦ Φαλήρου – Ὥρα 7:00 μμ.

Παρουσίαση τοῦ Τόμου τοῦ Δρ Σπύρου Ἰ. Στεργίου,

«ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΟΥ

ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Αθήνα 2014»

ὑπὸ Κων. Χ. Καραγκούνη

Τὸ κείμενο τῆς ὁμιλίας μπορεῖτε νὰ δεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε ἀπὸ ΕΔΩ. Στὴν ἐκδήλωση, ὁμίλησαν, ἐπίσης, ὁ συγγραφεὺς τοῦ Τόμου καὶ ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρόεδρος της Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν καὶ Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐ.Κ.Π.Ἀ., π. Νικόλαος Ἰωαννίδης. Παρευρέθη, ὁ Δήμαρχος, οἱ Ἀντιδήμαρχοι καὶ ὁ τέως Δήμαρχος Παλαιοῦ Φαλήρου καὶ πλῆθος φιλοτέχνων, ἐνῶ ἐπίκαιρους ἐκκλησιαστικοὺς ὕμνους τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου ἑρμήνευσε ὁ Χορὸς Ψαλτῶν τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Κωνσατντινουπόλεως ὑπὸ τὴν χοραρχία τοῦ Ἄρχοντος Μουσικοδιδασκάλου τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Δημοσθένους Παϊκόπουλου.