Ἀθήνα, Βιβλιοπαρουσίαση Μουσικολογικῶν Ἐκδόσεων καθ. Ἀχιλ.Χαλδαιάκη (ἘΚΠἈ)

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν

Φιλοσοφικὴ Σχολή – Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν

Παρουσίαση Μουσικολογικῶν Τόμων “Βυζαντινομουσικολογικά”

τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Καθηγητοῦ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τοῦ Ἐ.Κ.Π. Ἀθηνῶν

Ἀχιλλέως Γ. Χαλδαιάκη

Προπύλαια Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν – Ἀθῆναι, 22 Δεκεμβρίου 2014

Πρόκειται γιὰ τέσσαρες συνολικῶς, ἐξαιρετικοὺς τόμους, ἐκ τῶν ὁποίων τὸν τέταρτο παρουσίασε

ὁ Διευθυντὴς τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀ.Θ.Σ. Βόλου

Κωνσταντῖνος Χαριλ. Καραγκούνης

Βιβλιοπαρουσίαση:

«Ἀχιλλέως Γ. Χαλδαιάκη,

Ὁ Πολυέλεος Παρθενίου ἱερομονάχου τοῦ Μετεωρίτου

Τὸ κείμενο τῆς ὁμιλίας τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Τομέα

μπορεῖτε νὰ δεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε ἀπὸ ΕΔΩ