Ἐργαστήρια περὶ τὴν Ψαλτικὴ Τέχνη

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ἐργαστήρια : Ἐργαστήρια περὶ τὴν Ψαλτικὴ Τέχνη

Διοργάνωση : Τμῆμα Βυζαντινῆς Μουσικῆς Δημοτικοῦ Ὠδείου Λάρισας «Ἀγγελικὸς Χορός» – Τομέας Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου – Ἀκαδημία Ψαλτικῆς «Εἱρμός».

Τόπος, Χρόνος : Δωρεάν – Διαδικτυακὴ Διεξαγωγή -Διάρκεια Τρίμηνη: 6ος– 9ος τοῦ 2021

Διεξήχθησαν : Διεξήχθησαν τὰ ἑξῆς Ἐργαστήρια :

1. Ἀνάγνωσης – Ἐκφώνησης – Ἐμμελοῦς Ἀπαγγελίας

2. Θεωρίας – ἀρχαρίων

3. Θεωρίας – προχωρημένων

4. Ρυθμολογίας

5. Ἐκφράσεως καὶ Διαποικιλματικοῦ Αὐτοσχεδιασμοῦ

6. Μελοποιΐας

7. Θεολογίας περὶ τὴν Ψαλμωδία

8. Ὑμνολογίας – Ὑμνογραφίας

9. Λειτουργικῆς – Τυπικοῦ – Τελετουργικῆς

10. Ἱστορίας τῶν Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Μελουργῶν τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης

11. Καταγραφῆς τῶν κατὰ Τοπους Νεώτερων καὶ Σύγχρονων Ψαλτικῶν Παραδόσεων

12. Βιβλιογραφικῆς Ἔρευνας καὶ Παρουσίασης – Βιβλιοκριτικῆς καὶ Ἀρθρογραφίας

13. Κωδικολογίας, Παλαιογραφίας, Καταλογογραφήσεως

14. Μουσικῆς Παλαιογραφίας καὶ Ἐξηγήσεων

15. Σύνταξης Κλείδας Μελικῶν Θέσεων

Ἐργαστήρια περὶ τὴν Ψαλτικὴ Τέχνη