3ο ΔΜΙΣ τοῦ ΤΨΤΜ τῆς ἈΘΣΒ, «…ἐν ἐπιγνώσει ὑμνοῦντας Σε…”

Μοιραστείτε το άρθρο:

«…ἐν ἐπιγνώσει ὑμνοῦντας Σε…»
Προϋποθέσεις καὶ Δεξιότητες γιὰ τὴν Ἱερὰ Ψαλμωδία στὴν Ὀρθόδοξη Λατρεία
Βόλος, Τετάρτη 30 Μαΐου (ἀπόγευμα) – Σάββατο 02 Ἰουνίου (μεσημέρι) 2018
Συνεδριακὸ Κέντρο Θεσσαλίας – Μελισσιάτικα Βόλου

Χαιρετισμὸς και η Κεντρικὴ Ὁμιλία τοῦ Συνεδρίου καὶ τῶν Συνέδρων ἀπὸ τὸν Δ/ντὴ τοῦ Τομέα.