“Ἔμπονος Ψαλμῳδία”, Ὁ Δ/ντὴς τοῦ ΤΨΤΜ στὰ Χανιά

Μοιραστείτε το άρθρο:

Τὸ Κατάστημα Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδῶν καὶ Βιβλίων “Κατάνυξις” διοργάνωσε Πνευματικὴ Ἑσπερίδα μὲ τίτλο “Ἔμπονος Ψαλμωδία”, ποὺ πραγματοποιήθηκε στὰ Χανιά, τὸ Σάββατο 16 Φεβρουαρίου, ὥρα 7.00 μμ, στὴν Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Παντελεήμονος Χαλέπας Χανίων.

Ὁμιλητὴς ἦταν ὁ Κωνσταντίνος Χαριλ. Καραγκούνης, Ἀναπληρωτὴς  Καθηγητὴς “Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς” τής Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν καὶ Διευθυντὴς τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου.

1. Τὴν ἀνακοίνωση τῆς ἐκδηλώσεως μπορεῖτε νὰ δεῖτε ΕΔΩ

2. Τὸ βίντεο τῆς διαλέξεως

3. Τὸ πλῆρες κείμενο τῆς διαλέξεως μπορεῖτε νὰ δεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε ἀπὸ ΕΔΩ.

Συνέδριο : Πνευματικὴ Ἑσπερίδα

Θεματική : «Πνευματικὴ Ἑσπερίδα γιὰ τὴν ἱερὰ Ψαλμῳδία»

Διοργάνωση : Κατάστημα Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδῶν καὶ Βιβλίων «Κατάνυξις» (Χανιὰ Κρήτης) – Ἐνορία Ἁγ. Παντελεήμονος Χαλέπας Χανίων

Τόπος, Χρόνος : Χανιὰ Κρήτης, 16.02.2019(Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων Πνευματικοῦ Κέντρου Ἐνορίας Ἁγίου Παντελεήμονος Χαλέπας Χανίων)

Διάλεξη : «Ἔμπονος Ψαλμωδία»

Πε­ρί­λη­ψη : «Ἔμπονος» Ψαλμωδία εἶναι ἡ Ψαλμωδία μὲ πόνο. Εὔκολο αὐτό. Γιὰ νὰ κατανοήσουμε, ὅμως, τί ση-μαίνει «Ψαλμωδία μὲ πόνο», θὰ πρέπει νὰ ξεκαθαρίσουμε πρώτα, τί εἶναι πόνος, ποιές οἱ ἔννοιες καὶ οἱ ὄψεις του, πόσων λογιῶν πόνοι μᾶς δέρνουν, καὶ κατόπι νὰ δοῦμε, ποιές εἶναι οἱ μορφὲς πόνου ποὺ σχε-τίζονται μὲ τὴν Ψαλμωδία καὶ ποιά εἶναι ἡ πορεία -ἡ ἐξέλιξη, καλύτερα- τοῦ πόνου στὸν ἀγῶνα αὐτό. Γιατί, σπεύδω προκαταβολικῶς, νὰ τὸ πῶ: «Ἡ Ψαλμωδία εἶναι Ἀγώνας».

Ἐξεδόθη : Τὸ κείμενο τῆς διαλέξεως ἐξεδόθη (σελ. 47 – 101) στὸ σύγγραμμα, Κων/νου Χαριλ. Καρα-γκούνη, « …ὅπως ἂν δυνηθῶμεν, ἀπερισπάστως ἄδειν τε καὶ ψάλλειν, καὶ ἐξομολογεῖσθαι Σοι…» – Συναγωγὴ ἄρθρων, μελετῶν καὶ δοκιμίων γιὰ τὴν ἱερὰ Ψαλμωδία καὶ τὴν Ψαλτι-κὴ Τέχνη, ἐκδόσεις ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΚΕ, Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2020, σελίδες 224 (14 δεκαεξασέλιδα). Ἐπιμέλεια ἐκδόσεως – σελιδοποίηση – ἐπεξεργασία φωτογραφιῶν: Κων/νος Χαριλ. Καραγκούνης. (ISBN : 978-960-599-351-1 – Κωδικὸς Βιβλίου στὸν ΕΥΔΟΞΟ: 94951750).