Εξώφυλλο Μουσικές Εκφάνσεις στο έργο του Ζωγράφου Θεόφιλου

2018, Μουσικές Εκφάνσεις στο έργο του Ζωγράφου Θεόφιλου

Ιούνιος 2018

Το έργο του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου, εκτός από την καλλιτεχνική και αισθητική του αξία, αποτελεί πηγή πληροφοριών για πολλούς επιστημονικούς τομείς, ανάμεσα στους οποίους, οπωσδήποτε, συγκαταλέγονται η Μουσικολογία και η Χορολογία

Συγγραφέας : Κωνσταντῖνος Χαριλ. Καραγκούνης
Κατηγορία : Ψαλτική


Το έργο του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου, εκτός από την καλλιτεχνική και αισθητική του αξία, αποτελεί πηγή πληροφοριών για πολλούς επιστημονικούς τομείς, ανάμεσα στους οποίους, οπωσδήποτε, συγκαταλέγονται η Μουσικολογία και η Χορολογία με τις επιμέρους κατευθύνσεις της Εθνομουσικολογίας, της Μουσικής Λαογραφίας και Ανθρωπολογίας, της Λαϊκής Οργανολογίας, της Ιστορικής Μουσικολογίας, αλλά και της Λαϊκής Ενδυματολογίας. Είναι δε τόσο πολλά και επαρκή τα έργα του Θεόφιλου, όπου απεικονίζονται μουσικές ή μουσικοχορευτικές εκφάνσεις του βίου των Ελλήνων -και όχι μόνον- από την αρχαιότητα ως την εποχή που εκείνος έζησε, ώστε κάθε ένας από τους προαναφερθέντες επιστημονικούς τομείς έχει πλουσιότατο υλικό για άντληση πληροφοριών με σκοπό την εκπόνηση ερευνητικών εργασιών, ειδικών μελετών και διατριβών ή την δημιουργία πλούσιων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Με μία επιφανειακή ματιά στο έργο του Θεόφιλου, αποκομίζει κανείς την εντύπωση, ότι ο λαϊκός ζωγράφος απλά αποτύπωνε μουσικοχορευτικές σκηνές. Όμως, με λεπτομερέστερη παρατήρηση βεβαιώνεται, πως κάθε πτυχή των παραστάσεών του είναι μελετημένη και στηρίζεται σε βαθύτατη γνώση των μουσικών οργάνων, των παραδοσιακών χορών και των λαϊκών δρωμένων. Διαβάστε περισσότερα

Εκδόσεις Εκδοτική Δημητριάδος
ISBN 978-618-5375-00-3
Σελίδες 92
Χαρακτηριστικά

Περισσότερα Βιβλία


2020, «…ὅπως ἂν δυνηθῶμεν, ἀπερισπάστως ᾄδειν τε καὶ ψάλλειν, καὶ ἐξομολογεῖσθαί Σοι…»

Περισσότερα

2018, “Ἄνοιξον ἡμῶν τὸ στόμα καὶ πλήρωσον αὐτὸ τῆς Σῆς αἰνέσεως…”

Περισσότερα

2005, Παραλειπόμενα περὶ τοῦ Χερουβικοῦ Ὕμνου

Περισσότερα

2018, Μουσικές Εκφάνσεις στο έργο του Ζωγράφου Θεόφιλου

Περισσότερα

Επικοινωνία

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, στείλτε μου το μήνυμά σας

intro pic