2016, Ἠλεκτρονικὰ Πρακτικὰ τοῦ 2ου ΔΜΔΣ τοῦ ΤΨΤΜ τῆς ΑΘΣ Βόλου

Δεκέμβριος 2017

Συγγραφέας : Κωνσταντῖνος Χαριλ. Καραγκούνης
Κατηγορία : Πρακτικά


2ο Διεθνὲς Μουσικολογικὸ καῖ Διεπιστημονικὸ Συνέδριo

τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου

Βόλος, 9 – 11 Ἰουνίου 2016 // Συνεδριακὸ Κέντρο Θεσσαλίας – Μελισσιάτικα Βόλου

«Ἀπὸ Χοροῦ καὶ Ὁμοθυμαδόν»

Ἐξελίξεις καὶ Προοπτικὲς τῆς Διεπιστημονικῆς Ἔρευνας γιὰ τὴν Ψαλτική

Β΄ ΔΜΔ Συνέδριο ΤΨΤΜ – Κωνσταντῖνος Χαριλ. Καραγκούνης (kxkaragounis.gr)

Ἀγαπητοὶ φίλοι τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου, μὲ χαρὰ σᾶς ἀνακοινώνουμε ὅτι μπορεῖτε νὰ δεῖτε τὰ ἠλεκτρονικὰ Πρακτικὰ τοῦ 2ου Διεθνοῦς Μουσικολογικοῦ καὶ Διεπιστημονικοῦ Συνεδρίου γιὰ τὴν Ψαλτικὴ Τέχνη με τίτλτο «Από Χορού και Ομοθυμαδόν» Εξελίξεις και Προοπτικές της Διεπιστημονικής Έρευνας για την Ψαλτική, τὸ ὁποῖο πραγματοποιήθηκε μὲ ἐξαιρετικὴ ἐπιτυχία στὸν Βόλο 9-11 Ίουνίου /2016:
Τὸν Τόμο τῶν Πρακτικῶν τοῦ Συνεδρίου, μπορεῖτε νὰ δεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε ΕΔΩ

Εκδόσεις
ISBN 978-618-82650-7-3
Σελίδες 469
Χαρακτηριστικά

Περισσότερα Βιβλία


2020, «…ὅπως ἂν δυνηθῶμεν, ἀπερισπάστως ᾄδειν τε καὶ ψάλλειν, καὶ ἐξομολογεῖσθαί Σοι…»

Περισσότερα

2018, “Ἄνοιξον ἡμῶν τὸ στόμα καὶ πλήρωσον αὐτὸ τῆς Σῆς αἰνέσεως…”

Περισσότερα

2005, Παραλειπόμενα περὶ τοῦ Χερουβικοῦ Ὕμνου

Περισσότερα

2018, Μουσικές Εκφάνσεις στο έργο του Ζωγράφου Θεόφιλου

Περισσότερα

Επικοινωνία

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, στείλτε μου το μήνυμά σας

intro pic