Πατριαρχικὴ Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία Ἡρακλείου Κρήτης, Μουσικολογικὴ Διημερίδα

Μοιραστείτε το άρθρο:

Πατριαρχικὴ Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία Ἡρακλείου Κρήτης

Μουσικολογικὴ Διημερίδα,

«Πρόσωπα καὶ μορφὲς μελουργίας ἀπὸ τὴν καθιέρωση τῆς Νέας Μεθόδου Ψαλτικῆς (1814) ἕως σήμερα»

Ἡράκλειο Κρήτης, 12 καὶ 13 Νοεμβρίου 2014.

Ὁ διευθυντὴς τοῦ Τομέα συμμετεῖχε

μὲ εἰσήγηση γιὰ τὸν Χερουβικό ὕμνο

μὲ τίτλο:

«Ἡ πεταλοῦδα ποὺ ἔγινε… κάμπια».

Ἡ ἀπὸ τὸν ΙΗ’ ὡς τὸν ΚΑ’ αἰῶνα σταδιακὴ μετάλλαξη

τῆς μελοποιητικῆς τεχνοτροπίας τοῦ Χερουβικοῦ ὕμνου».

Τὸ κείμενο τῆς εἰσηγήσεως μπορεῖτε νὰ δεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε ἀπό ΕΔΩ

Τὸ Πρόγραμμα τῆς Διημερίδας μπορεῖτε νὰ δεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε ἀπό ΕΔΩ