Σωματεῖο Ἱεροψαλτῶν Ἡρακλείου «Ἅγ. Ἀνδρέας ὁ Κρήτης», Μουσικολογικὴ Διημερίδα

Μοιραστείτε το άρθρο:

Συνέδριο : Μουσικολογικὴ Διημερίδα

Θεματική : «Ἡ Ψαλτικὴ στὴν Ὀρθόδοξη Λατρεία»

Διοργάνωση : Σωματεῖο Ἱεροψαλτῶν Ἡρακλείου «Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Κρήτης», ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης

Τόπος, Χρόνος : Ἡράκλειο Κρήτης, 24-25/10/2014 (Αἴθουσα Διαλέξεων Ἱ. Ἐνοριακοῦ Ναοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Μπεντεβῆ Ἡρακλείου)

Ἀ­να­κοί­νω­ση : «Ψαλτικὴ Παράδοση καὶ Λατρευτικὸ Ἦθος. Συμπόρευση Σύγκρουση; Προ-τάσεις γιὰ Λειτουργικὴ Ἀνανέωση μέσω τῆς Ψαλμωδίας»

Πε­ρί­λη­ψη : Πρὸ σαράντα καὶ πλέον ἐτῶν, τὸ ἔτος 1971, ὁ μακαριστὸς σήμερα Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Χριστόδουλος Παρασκευαΐδης, ἀρχιμανδρίτης ἀκόμη καὶ Γραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, δημοσίευσε ἕνα τευχίδιο μὲ τίτλο «Ἐγχειρίδιον Ἱεροψάλτου – Βασικαὶ τοῦ ἱεροψάλτου ὑποχρεώσεις ὡς συμβολὴ εἰς τὴν Λειτουργικὴν Ἀναγέννησιν». Ἔκτοτε, ἔχουν γραφεῖ πολλὰ ἀκόμη γιὰ τὴ θέση τοῦ Ἱεροψάλτου καὶ τῆς Ψαλτικῆς στὴ Θεία Λατρεία. Δυστυχῶς, ὅμως, σήμερα, σαράντα χρόνια μετά, βρισκόμαστε νὰ συζητᾶμε τὰ ἴδια ἀκριβῶς πράγματα, νὰ προσπαθοῦμε νὰ ἐπιλύσουμε τὰ ἴδια ἀκριβῶς προβλήματα, ποὺ ἀκόμη δὲν ἔχουν ἐπιλυθεῖ. Ἂς ἀναρωτηθοῦμε, γιατί;

Ἐκδόθηκε : Ἡ ἐργασία ἔχει κατατεθῆ πρὸς ἔκδοση στὰ Πρακτικὰ τῆς Διημερίδος.

Τὸ pdf τῆς ανακοινώσεως μπορεῖτε να βρεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε ἀπὸ ΕΔΩ .