2012, Β΄ Ἐπιστημονικὸ Συμπόσιο Ψαλτικῆς Τέχνης «Ἐπιτεύγματα – Προοπτικὲς στὴν Ἔρευνα καὶ Μελέτη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ψαλτικῆς Τέχνης

2012

Συγγραφέας : Κωνσταντῖνος Χαριλ. Καραγκούνης
Κατηγορία : Ψαλτική


Τόμος ἀφιερωμένος
στὸν ἄνθρωπο ποὺ μᾶς ἔδωσε τὴν εὐκαιρία καὶ τὴ δυνατότητα
νὰ συζητοῦμε σήμερα γιὰ ἐπιτεύγματα καὶ προοπτικὲς
στὴν ἔρευνα καὶ μελέτη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης,
τὸν Ἱεροψάλτη καὶ Ἐρευνητή,
τὸν Χοράρχη καὶ Μαΐστορα,
τὸν Ὁραματιστὴ καὶ Πρακτικό,
τὸν Διδάσκαλο καὶ Καθηγητή,
τὸν Συγγραφέα καὶ Ἐκδότη,
τὸν Μελουργὸ καὶ Ποιητή,
τὸν Οἰκεῖο καὶ Οἰκουμενικό,
τὸν ὄντως Μουσικολόγο,
τὸν Ὁμότιμο Καθητητὴ τοῦ Ἐ.Κ.Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν,
Γρηγόριο Θ. Στάθη.

Εκδόσεις Ἐκδόσεις Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος
ISBN 978-960-8034-47-1
Σελίδες 258
Χαρακτηριστικά

Περισσότερα Βιβλία


2020, «…ὅπως ἂν δυνηθῶμεν, ἀπερισπάστως ᾄδειν τε καὶ ψάλλειν, καὶ ἐξομολογεῖσθαί Σοι…»

Περισσότερα

2018, “Ἄνοιξον ἡμῶν τὸ στόμα καὶ πλήρωσον αὐτὸ τῆς Σῆς αἰνέσεως…”

Περισσότερα

2005, Παραλειπόμενα περὶ τοῦ Χερουβικοῦ Ὕμνου

Περισσότερα

2018, Μουσικές Εκφάνσεις στο έργο του Ζωγράφου Θεόφιλου

Περισσότερα

Επικοινωνία

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, στείλτε μου το μήνυμά σας

intro pic