1998 Σεπτέμβριος, Περιοδικό Δρομεύς, Τεύχος 1

Σεπτέμβριος 1998

Περιοδικό Δρομεύς, Τεύχος 1ο

Συγγραφέας :
Κατηγορία : Ψαλτική


Περιεχόμενα

2 – Ἔστωτα καί Παρεpχόμενα
2 – Χορηγοί τῆς ‘Ἐκδόσεως – Περιεχόμενα
3 – Γνωριμία μέ τόν Ἔχδότή του ‘Ἐντύπου
3 – Ἔκδόσέίς – Κυκλοφορίες τοῦ Ε.Δ.Ρ.Α.Μ.Ε.
4 – Σκοποί τοῦ Σωματείου
5 – Ἤ Διδασκαλία τῆς Μουσικῆς
7 – Τό Συγκρότημα τοῦ Ε.Δ.Ρ.Α.Μ.Ε.
8 – Ἤ Σχολη Ἔλληνικης Μουσικης τοῦ Ε.Δ.Ρ.Α.Μ.Ε.
9 – Τρικούπη 84
14 – Τά Διδασκόμενα Μαθήματα τῆς Σχολῆς Ἑλληνικῆς Μουσικῆς
22 – Μικρές καί Μεγάλες Φιλοδοξίες
23 – Ἱστορίες ἀπό τή Ζωή τῶν Μουσικῶν

Εκδόσεις
ISBN
Σελίδες 24
Χαρακτηριστικά

Περισσότερα Βιβλία


2020, «…ὅπως ἂν δυνηθῶμεν, ἀπερισπάστως ᾄδειν τε καὶ ψάλλειν, καὶ ἐξομολογεῖσθαί Σοι…»

Περισσότερα

2018, “Ἄνοιξον ἡμῶν τὸ στόμα καὶ πλήρωσον αὐτὸ τῆς Σῆς αἰνέσεως…”

Περισσότερα

2005, Παραλειπόμενα περὶ τοῦ Χερουβικοῦ Ὕμνου

Περισσότερα

2018, Μουσικές Εκφάνσεις στο έργο του Ζωγράφου Θεόφιλου

Περισσότερα

Επικοινωνία

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, στείλτε μου το μήνυμά σας

intro pic