1995, Η καταγωγή της εκκλησιαστικής μουσικής

Συγγραφέας :
Κατηγορία :


Ή εισαγωγή τής μουσικής στη χριστιανική λατρεία είναι φαινόμενό αρχαιότατο. Απο πολύ νωρίς, στις λατρευτικές συνάξειςς τών χριστιανών χρησιμοποιήθηκε η μουσική για να επένδυση τους ψολμούς, τους ύμνους, τις πνευματικές ωδές ακόμη και τις ευχές ή τις δεήσεις, ώστε ο ρυθμός καί ή μελωδία να χειραγωγούν σέ ευλαβική και όχι ράθυμη στάση τών πιστών κατά την τέλεση τής θείας λατρείας

Εκδόσεις
ISBN
Σελίδες 42
Χαρακτηριστικά

Περισσότερα Βιβλία


2020, «…ὅπως ἂν δυνηθῶμεν, ἀπερισπάστως ᾄδειν τε καὶ ψάλλειν, καὶ ἐξομολογεῖσθαί Σοι…»

Περισσότερα

2018, “Ἄνοιξον ἡμῶν τὸ στόμα καὶ πλήρωσον αὐτὸ τῆς Σῆς αἰνέσεως…”

Περισσότερα

2005, Παραλειπόμενα περὶ τοῦ Χερουβικοῦ Ὕμνου

Περισσότερα

2018, Μουσικές Εκφάνσεις στο έργο του Ζωγράφου Θεόφιλου

Περισσότερα

Επικοινωνία

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, στείλτε μου το μήνυμά σας

intro pic