1992, Η Εθνική των Ελλήνων Μουσική και Η ίδρυση ενός Συλλόγου για τη Διακονία της

Φεβρουάριος 1992

Προοίμιο Γενικών Κατευθύνσεων και σχέδιο Καταστατικού του Σωματείου

Συγγραφέας : Κωνσταντῖνος Χαριλ. Καραγκούνης
Κατηγορία : Ψαλτική


“Σύλλογος Ε.Δ.Ρ.Α.Μ.Ε. Παναγιώτης Αχειλάς”

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 1ο: ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

1. Ιδρύεται Σωματείο με επωνυμία: “ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ε.Δ.Ρ.Α.Μ.Ε.» [Έρευνας, Διάσωσης, Ριζικής Αποκατάστασης της Μουσικής των Ελλήνων ] ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΧΕΙΛΑΣ”.
2. Ιδρυτής του Σωματείου είναι ο Κων/νος Καραγκούνης του Χαριλάου, καθηγητής της Εθνικής των Ελλήνων Μουσικής και υποψήφιος διδάκτωρ Βυζαντινής Μουσικολογίας.
3. Έδρα του Σωματείου είναι ο Βόλος.

Άρθρο 2ο: ΣΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

1. Το σήμα και η σφραγίδα του Σωματείου είναι συγκεκριμένα και απαραιτήτως του ιδίου σχεδί­ου, το οποίο και παρατίθεται παραπλεύρως:

2. Οι τυχόν εκδόσεις και κυκλοφορίες του Συλλόγου εκτός του σήματος, θα φέρουν απαραίτητα και το εξής χαρακτηριστικό σχεδίασμα, για την επίτευξη ομοιομορφίας και ένδειξη ενιαίας και σύντονης δραστηριοποίησης για την υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου:

Άρθρο 35ο: ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡO

1.Το παρόν Καταστατικό που αποτελείται από 35 άρθρα και συμπεριλαμβάνει το προταχθέν Προοίμιο/ αφού αναγνώστηκε ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και κατά το σύνολό του. Από τα Ιδρυτικά Μέλη που συνήλθαν στην πρώτη Ιδρυτική Συνέλευση την 23η Φεβρουαρίου 1992 καθά ισχύει από την έγγραφη του Σωματείου στα βιβλία Σωματείων Πρωτοδικείου Βόλου υπογράφηκε ως ακολούθως:

 1. Καραγκούνης Κων/νος του Χαριλάου
 2. Φωτοπούλου-Καραγκούνη Γιαννούλα του Κων/νου
 3. Γερόπουλος Ιωάννης του Δημπτρίου
 4. Στεργιοπούλου Αγλαΐατου Πέτρου
 5. Κουτίνας Αλέξανδρος του Παναγιώτου
 6. Σάββας Νικόλαος του Κων/νου
 7. Δραγάνης Αθανάσιος του Αποστόλου
 8. Ριζοπούλου – Μούτσελου Παγώνα του Χρήστου
 9. Διούδη Μαρία του Παναγιώτου
 10. Ρηνάλης Απόστολος του Δημητρίου
 11. Παρασκευά – Ρηγάκη Βάσσα του Γεωργίου
 12. Ξιώνης Θεόδωρος του Ανδρέου
 13. Βαγιοπούλου Ελένη του Νικολάου
 14. Καρτσαγκούλη Ελένη του Γεωργίου
 15. Βαγιόπουλος Γεώργιος του Νικολάου
 16. Σταυρίδης Παναγιώτης του Χρήστου
 17. Τσουλίδου Ζωή του Παναγιώτου
 18. Παπαδημητρίου Αναστάσιος του Κων/νου
 19. Ορυγιανάκης Κων/νος του Γεωργίου
 20. Γιάγκας Δημήτριος του Ιωάννου
 21. Μπαντελάς Ευάγγελος του Φωτίου
 22. Δεμελής Νεκτάριος του Δημητρίου
 23. ΣουλτάνηΜαρίατουΰημηνρίου
 24. Στύλας Αναστάσιος του Ευσταθίου
 25. Κακαλιάγκος Απόστολος του Ιωάννου
 26. Πούλιος Χρήστος του Κων/νου
 27. Ζούβας Κων/νος του Ευαγγέλου
 28. Κυρτσούδη Ελένη του Οιονυσίου
 29. Κυρτσούδη Μαρία του Βασιλείου
 30. Καποδίστρια Ανθούλα του Νικολάου
Εκδόσεις
ISBN
Σελίδες 72
Χαρακτηριστικά Διατίθεται οnline σε ψηφιακή μορφή

Κωνσταντῖνος Χαριλ. Καραγκούνης

Περισσότερα Βιβλία


2020, «…ὅπως ἂν δυνηθῶμεν, ἀπερισπάστως ᾄδειν τε καὶ ψάλλειν, καὶ ἐξομολογεῖσθαί Σοι…»

Περισσότερα

2018, “Ἄνοιξον ἡμῶν τὸ στόμα καὶ πλήρωσον αὐτὸ τῆς Σῆς αἰνέσεως…”

Περισσότερα

2005, Παραλειπόμενα περὶ τοῦ Χερουβικοῦ Ὕμνου

Περισσότερα

2018, Μουσικές Εκφάνσεις στο έργο του Ζωγράφου Θεόφιλου

Περισσότερα

Επικοινωνία

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, στείλτε μου το μήνυμά σας

intro pic