Ἡμερίδα Ἐμ.Χατζημάρκου

Μοιραστείτε το άρθρο:

Βίντεο Εἰσηγήσεων τῆς Ἡμερίδας εἰς μνήμην τοῦ μακαριστοῦ Βολιώτου Πρωτοψάλτου Ἐμμανουὴλ Χατζημάρκου.

Συνδιοργάνωση τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν

μὲ τὸν Σύνδεσμο Ἱεροψαλτῶν Βόλου “Ἰωάννης ὁ Κουκουζέλης”

Βόλος, 22 Φεβρουαρίου 2014

A. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ Μητροπολίτης Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ

Ζέτα Μακρῆ, Βουλευτής

Πάνος Σκοτεινιώτης, Δήμαρχος Βόλου

Β. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ιονύσιος Ἀνατολικιώτης – Μπιλάλης

Βασιλικὴ Γούση

Ευστάθιος Γραμμένος

Κωστὴς Δρυγιανάκης

Κωνσταντῖνος Χαριλ. Καραγκούνης

Κωνσταντῖνος Μαφίδης

Γεώργιος Ναοὺμ

Ξανθοῦλα Παπαπαναγιώτου

Ἰωάννης Σῖμος – Γεώργιος Λαμπρόπουλος

Δημοσθένης Φιστουρῆς

Γεώργιος Χατζηχρόνογλου

Πρόγραμμα Ἡμερίδας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Συνεδριακὸ Κέντρο Θεσσαλίας στὰ Μελισσιάτικα Βόλου.

Σάββατο 22 Φεβρουαρίου, ὥρα 10: 00 π.μ.

09:30 πμ         Προσέλευση καὶ ἐγγραφὴ συνέδρων.

10:00 πμ         Χαιρετισμοὶ ἐπισήμων

A’ Συνεδρία. Θεματική:  «Ὁ Χατζημάρκος στὸν ἱεροψαλτικὸ κόσμο».

Πρόεδρος: Δρ. Κωνσταντῖνος Χαριλ. Καραγκούνης

10:30 πμ

Ναοὺμ Γεώργιος, Πρόεδρος Ο.Μ.Σ.Ι.Ε., Πρωτοψάλτης. Θέμα: Τὸ διοικητικὸ καὶ «συνδικαλιστικὸ» ἔργο τοῦ Χατζημάρκου.

10:50 πμ

Χατζηχρόνογλου Γεώργιος, Πρωτοψάλτης, Ἄρχων Ὑμνῳδὸς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως. Θέμα:Χατζημάρκος ὁ ἀπρόβλεπτος.

11:10 πμ

Μαφίδης Κωνσταντῖνος, Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Ἱερᾶς Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Μπαλουκλὶ Κωνσταντινου-πόλεως. Θέμα: Ἡ ἀπήχηση τοῦ Χατζημάρκου στὸν Ἱεροψαλτικὸ κόσμο.

11:20 πμ

Ἐρωτήσεις – συζήτηση ἐπὶ τῶν εἰσηγήσεων τῆς Ἃ’ Συνεδρίας.

11:30 πμ

Διάλειμμα – Προσφορὰ καφέ.

Β’ Συνεδρία. Θεματική:  «Ὁ Χατζημάρκος ὡς Ἱεροψάλτης».

Πρόεδρος: Εὐστάθιος Γραμμένος

11:45 μμ         Κεντρικὴ Ὁμιλία:

Δρ. Καραγκούνης Κωνσταντῖνος, Θεολόγος, Μουσικολόγος, Ἐπίκουρος Καθηγητὴς τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν στὸ γνωστικὸ ἀντικείμενο «Βυζαντινὴ Ἐκκλησιαστικὴ Μουσικὴ» – Δ/ντὴς Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου. Θέμα: Πατριαρχικὲς ψαλτικὲς καταβολὲς στὸ ὕφος Χατζημάρκου.

12:20 πμ

Δρ. Φιστουρῆς Δημοσθένης, Δρ Τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Καθηγητὴς Μουσικῆς. Θέμα:Ζητήματα φωνητικῆς δεξιοτεχνίας στὸν Μανώλη Χατζημάρκο.

12:40 πμ

Δρυγιανάκης Κωστής, Μουσικολόγος, Ἀνθρωπολόγος ἐρευνητής, συγγραφέας, συνθέτης. Θέμα: Στὸ στασίδι καὶ στὸ στούντιο. Οἱ διαφορετικὲς ὄψεις τοῦ Μανώλη Χατζημάρκου στὴν λατρευτικὴ πράξη καὶ στὴν δισκογραφία.

13:00 μμ

Δρ. Ἀνατολικιώτης Διονύσιος, Μουσικολόγος, τυπικολόγος, Δρ Τμὴ-ματος Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐπιμελητὴς ἐκδόσεως τῶν «Διπτύχων» της Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Θέμα: Ὁ Μανώλης Χατζημάρκος καὶ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Τυπικό.

13:20 πμ

 Ἐρωτήσεις – συζήτηση ἐπὶ τῶν εἰσηγήσεων τῆς Β’ Συνεδρίας.

13:45 πμ

Διάλειμμα – Προσφορὰ μεσημβρινοῦ γεύματος.

Γ’ Συνεδρία. Θεματική: «Ὁ Χατζημάρκος ὡς μελουργός, δάσκαλος, παιδαγωγός».

Πρόεδρος: Πέτρος Μπλάνας

14:30 μμ

Γούση Βασιλική, Μουσικολόγος, Πιανίστα, Διπλωματοῦχος Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ὑποψήφια Δρ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τοῦ Α.Π.Θ.. Θέμα: Τὸ μελοποιητικὸ ἔργο τοῦ Ἐμμανουὴλ Χατζημάρκου.

14:50 μμ

Δρ. Σίμος Ἰωάννης, Δρ Μουσικῆς Παιδαγωγικῆς της Μουσικῆς Ἀκαδημίας Σόφιας, Πρωτοψάλτης, τ. Δ/ντὴς Μουσικοῦ Σχολείου Πειραιᾶ, τ. Σχολικὸς Σύμβουλός Μου-σικῶν Ἃ/βάθμιας καὶ Β/βάθμιας Ἐκπαίδευσης Πειραιᾶ, Δύτ. Ἀττικῆς, Δ’ Ἀθήνας, Δωδεκανήσου καὶ Κρήτης – Λαμπρόπουλος Γεώργιος, Πρωτοψάλτης. Θέμα: Οἱ παιδαγωγικὴ διάσταση τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς καὶ Ψαλτικῆς Τέχνης μέσα ἀπὸ τὸν Μανώλη Χατζημάρκο.

15:10 μμ

Δρ. Παπαπαναγιώτου Ξανθοῦλα, Δρ Μουσικῆς Παιδαγωγικῆς του Institute of Education τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Λονδίνου, Σύμβουλος Μουσικῶν Ἃ/βάθμιας καὶ Β/βάθμιας Ἐκπαίδευσης Θεσσαλίας. Θέμα: Μανώλης Χατζημάρκος: Ὁ δάσκαλος μέσα ἀπὸ τὰ μάτια μιᾶς μαθήτριας.

15:30 μμ

Ἐρωτήσεις – συζήτηση ἐπὶ τῶν εἰσηγήσεων τῆς Γ’ Συνεδρίας.

15:45 μμ

Ἀνακοίνωση συμπερασμάτων Ἡμερίδας.

Κλείσιμο Ἡμερίδας ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιο.

Λήξη Ἡμερίδας.