Σεμινάριο: 15η Διαδικτυακὴ Συνάντηση τοῦ Ἐργαστηρίου Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς Θεσσαλονίκης (Ἐ.Ἐ.Μ.Θ.)

Μοιραστείτε το άρθρο:

Σεμινάριο :15η Διαδικτυακὴ Συνάντηση τοῦ Ἐργαστηρίου Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς Θεσσαλονί-κης (Ἐ.Ἐ.Μ.Θ.)

(https://www.youtube.com/watch?v=qDP8yXdRKng )

Διοργάνωση : Ἐργαστήριο Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς Θεσσαλονίκης (Ἐ.Ἐ.Μ.Θ.) τοῦ Μουσικολόγου Καθηγητοῦ Βασίλειου Βασιλείου, Ε.Ἐ.Π. (Εἰδικὸ Ἐκπαιδευτικὸ Προσωπικό) στὸ Τμῆμα Ἐπιστήμης καὶ Τέχνης τῆς Μουσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Πα.Μακ.)

Τόπος, Χρόνος : Διαδικτυακὴ Διεξαγωγή, 11.03.2021

Σεμινάριο : «Αὐτονόμηση στὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ψαλτικὴ Τέχνη. Θεολογικὴ καὶ Ἱστορικὴ Προσέγγιση»

Πε­ρί­λη­ψη : Ἐκτενὴς παρουσίαση καὶ ἀνάπτυξη τῆς ὁμοτίτλου Ἀνακοινώσεώς μου στὸ 1ο Διεπιστημονικὸ Συνέδριο «Χριστιανισμὸς καὶ Ἀνθρωπισμός» τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν (06 – 08.11. 2019 (βλ. ἀνωτέρω τὸ ὑπ’ ἀριθμὸν 67 Συνέδριο).