«Παγκόσμια Χριστούγεννα. Ἀκατάπαυστος Δοξολογία»

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ψαλτικὴ Τέχνη τῆς Ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς γιὰ τὸ Ἅγιο Δωδεκαήμερο

Γιὰ μία ἀκόμη χρονιά, ὁ Δῆμος Βόλου, στὰ πλαίσια τῶν χριστουγεννιάτικων ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων καὶ συνεχίζοντας τὴν ἄριστη συνεργασία του μὲ τὴν Ἱ. Μητρόπολη Δημητριάδος, θὰ προσφέρει στὸ κοινὸ τῆς πόλης μία ἐξαιρετική, ἐπίκαιρη ἐκδήλωση, ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὸν πολύτιμο θησαυρὸ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησιαστικῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, τῆς γνωστῆς καὶ ὡς Βυζαντινὴ Μουσική.

Ἡ φετινὴ ἐκδήλωση συνδιοργανώνεται μὲ ἕναν νέο φορέα τῆς πόλης μας, ἄγνωστο ἀκόμη ἐν πολλοῖς, τὸν Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου, τοῦ ὁποίου Δ/ντῆς εἶναι ὁ γνωστὸς θεολόγος – μουσικολόγος συμπολίτης μας Δρ. Κων/νος Χαριλ. Καραγκούνης, Ἐπίκουρος Καθηγητὴς τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν. Ὁ νεοσύστατος αὐτὸς φορέας ἔχει στοὺς κόλπους του ἐξαίρετους συνεργάτες, διακεκριμένους μουσικολόγους τῆς περιοχῆς μᾶς (Βασιλικὴ Γούση, Κωστὴς Δρυγιανάκης, Χρῆστος Κοτόπουλος, Δρ. Ξανθοῦλα Παπαπαναγιώτου, Κωνσταντῖνος Σαΐτης, Ἀχιλλέας Τίγκας), ἐνῶ ἔχει καὶ ἄριστη συνεργασία μὲ τὸν τοπικὸ Σύνδεσμο Ἱεροψαλτῶν Βόλου «Ἰωάννης ὁ Κουκουζέλης», τοῦ ὁποίου ὁ νέος Πρόεδρος κ. Εὐστάθιος Γραμμένος ἀποτελεῖ θεσμικὸ μέλος τοῦ Τομέα.

Ἡ ἐν λόγῳ ἐκδήλωση θὰ ἀποτελέσει τὴν πρώτη ἐπίσημη φανέρωση στὸ Βόλο του Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδών (ὑπενθυμίζεται ὅτι Δ/ντὴς τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν εἶναι ὁ θεολόγος Δρ. Παντελὴς Καλαϊτζίδης),  ὡς τώρα, ὅμως, ὁ Τομέας ἔχει συμμετάσχει σὲ πολλὲς καὶ ἐξαιρετικὲς δράσεις ἐκτὸς Βόλου καὶ στὸ ἐξωτερικό, κυρίως μὲ συμμετοχὴ μελῶν του σὲ ἔγκριτα διεθνῆ μουσικολογικὰ συνέδρια.

Ἡ ἐκδήλωση ποὺ ἔχει τίτλο “ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. ΑΚΑΤΑΠΑΥΣΤΟΣ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ» – Ψαλτικὴ Τέχνη τῆς Ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς γιὰ τὸ Ἅγιο Δωδεκαήμερο”, θὰ πραγματοποιηθεῖ τὸ Σάββατο 4 Ἰανουαρίου 2014 στο θέατρο της Παλαιᾶς Ἠλεκτρικῆς καὶ θὰ ξεκινήσει στις 7:00 μ.μ., ἀκριβῶς.

Τὸ γεγονὸς τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ καὶ τὴν ἐξαιρετικὴ πρωτοτυπία τῆς ἐκδήλωσης εἶναι ὅτι σὲ αὐτὴ θὰ ψαλοῦν Βυζαντινοὶ καὶ μεταβυζαντινοὶ ἐκκλησιαστικοὶ ὕμνοι τῶν ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου ἑρμηνευμένοι σὲ διάφορες γλῶσσες. Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, ἔχουν προσκληθεῖ σημαντικοί Ἕλληνες καὶ ξένοι ὀρθόδοξοι κληρικοί, μοναχοὶ καὶ ἱεροψάλτες, οἱ ὁποῖοι θὰ ψάλουν στὴ γλῶσσα τους γνωστοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ὕμνους τῶν Χριστουγέννων καὶ τῶν Θεοφανείων, ἀλλὰ μὲ τὸ παραδοσιακὸ βυζαντινό τους μέλος.

Τὸ πρόγραμμα θὰ διανθίζεται ἀπὸ ἐπίκαιρα, σύντομα, θεολογικὰ καὶ μουσικολογικὰ κείμενα καὶ σχετικὲς ἐπίκαιρες διαφάνειες (ἐπιμέλεια τῆς Ξανθούλας Παπαπαναγιώτου), ἐνῶ θὰ ἀκουστοῦν καὶ παλαιὰ συλλεκτικὰ κομμάτια ἀπὸ γραμμόφωνο ἢ βινύλιο καὶ νεώτερες ἑρμηνεῖες βυζαντινῶν μελῶν ἐπιλεγμένες ἀπὸ τὸ διαδίκτυο (ἐπιλογὲς τοῦ Κωστῆ Δρυγιανάκη).

Σκοπὸς τῆς ἐκδήλωσης εἶναι ἡ ἀνάδειξη τοῦ μεγαλείου τοῦ βυζαντινοῦ μουσικοῦ πολιτισμοῦ, ὅπως αὐτὸς ἔφθασε ὡς τὶς ἡμέρες μας καὶ κατέληξε νὰ ἀναδειχθεῖ σὲ παγκόσμια μουσικὴ κληρονομιὰ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐφόσον, σήμερα πλέον, οἱ ἀνὰ τὸν κόσμο Ὀρθόδοξες Κοινότητες ἐπιθυμοῦν καὶ φροντίζουν νὰ εἰσάγουν στὴ λατρεία τους τὴν Βυζαντινὴ Ψαλτικὴ Τέχνη. Κυριότερος, ὅμως, στόχος τῆς ἐκδήλωσης εἶναι ἡ δημιουργία ἑορταστικῆς καὶ συνάμα κατανυκτικῆς ἀτμόσφαιρας, ἡ ὁποία θὰ συμπαρασύρει τὸ ἐκλεκτικὸ κοινὸ τοῦ Βόλου σὲ ἀκατάπαυστο δοξολογία τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἐνανθρωπήσαντος καὶ φανέντος Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Σωτῆρος τῆς Οἰκουμένης