2014, Ἠλεκτρονικὰ Πρακτικὰ τοῦ 1ου ΔΔΜΣ τοῦ ΤΨΤΜ τῆς ΑΘΣ Βόλου

1ο Διεθνὲς Διεπιστημονικὸ Μουσικολογικὸ Συνέδριο
«Ἡ Ψαλτικὴ Τέχνη ὡς Αὐτόνομη Ἐπιστήμη: Ἐπιστημονικοὶ Κλάδοι – Συναφῆ Ἐπιστημονικὰ Ἀντικείμενα – Διεπιστημονικὲς Συνεργασίες, Διαθεματικότητα καὶ Διάδραση.»

Ἀγαπητοὶ φίλοι τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου, μὲ χαρὰ σᾶς ἀνακοινώνουμε ὅτι στοὺς παρακάτω συνδέσμους θὰ μπορεῖτε νὰ δεῖτε τὰ ἠλεκτρονικὰ Πρακτικὰ τοῦ 1ου Διεθνοῦς καὶ Διεπιστημονικοῦ Μουσικολογικοῦ Συνεδρίου γιὰ τὴν Ψαλτικὴ Τέχνη ὡς αὐτόνομη ἐπιστήμη, τὸ ὁποῖο πραγματοποιήθηκε μὲ ἐξαιρετικὴ ἐπιτυχία στὸν Βόλο ἀπὸ τὴν Κυριακὴ 29/6/2014 μέχρι τὴν Πέμπτη 3/7/2014.

A.Τόμος Περιλήψεων καὶ Βιογραφικῶν Σημειωμάτων Εἰσηγητῶν (Ἑλληνικά).

B. Τόμος Περιλήψεων καὶ Βιογραφικῶν Σημεωμάτων Εἰσηγητῶν (Ἀγγλικά).

Γ. Τόμος Εἰσηγήσεων.