Η΄ Διεθνὲς Συνέδριο Μουσικολογικὸ καὶ Ψαλτικό

Μοιραστείτε το άρθρο:

Συνέδριο : Η΄ Διεθνὲς Συνέδριο Μουσικολογικὸ καὶ Ψαλτικό[i]

Θεματική : «Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλ­τι­κῆς Τέχνης – Ἡ μουσικὴ τυπογραφία τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης· 200στὴ ἐπέτειος: 1820/21 – 2021»

Διοργάνωση : Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν εὐλογία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, σὲ συνδιοργά-νωση μὲ τὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν καὶ τὸ Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπι-στημίου Ἀθηνῶν (Ἐ.Κ.Π.Ἀ.)

Τόπος, Χρόνος : Ἀθῆναι, 15 – 18.12.2021 (Πολιτιστικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν)

Κεντρικὴ Ὁμιλία : «Τὸ χέρι στὸν κέρσορα γιὰ τὴν StathisSeries – Περὶ Σχεδιασμοῦ τῆς Ἠλεκτρονικῆς Μουσι-κῆς Σημαδοσειρᾶς StathisSeries»[Διαδικτυακὴ Συμμετοχή μου – Διάρκεια Ὁμιλίας 30΄]

Πε­ρί­λη­ψη : Ἡ προσωπική μου συμμετοχὴ στὸν σχεδιασμὸ τῆς Ἠλεκτρονικῆς Μουσικῆς (Ψαλτικῆς) Σημαδοσειρᾶς StathisSeries», ὑπὸ τὴν καθοδήγηση καὶ ἐπίβλεψη τοῦ καθηγητοῦ Γρηγορίου Θ. Στάθη. Προεργασία. Πρῶτος σχεδιασμός. Συμβολὴ στὴν χάραξη τῆς σημαδοσειρᾶς Stathis Series. Τὸ νὰ μαθητεύεις ἐργα-ζόμενος πλάι στὸν Γρ. Θ. Στάθη. Πρώτη ἀτελὴς μεταχείριση τῆς σημαδοσειρᾶς. Χρήση της σὲ ὑπολογιστὲς Μac. Ὁλοκλήρωση σημαδοσειρᾶς γιὰ τὴν Νέα Μέθοδο ἀναλυτικῆς σημειογραφίας. Λειτουργικὴ χρήση της σὲ συμβατὸ ἠλεκτρονικὸ ὑπολογιστὴ (PC) στὸ MS Word τοῦ Office γιὰ περιβάλλον Windows. Ἐλεύθερη προσφορὰ αὐτῆς πρὸς ἅπασα τὴν ἱεροψαλτικὴ κοινότητα.

Ἐξεδόθη : Τὸ κείμενο τῆς Κεντρικῆς Ὁμιλίας εἶναι ἕτοιμο γιὰ ὑποβολὴ στὰ Πρακτικὰ τοῦ Συνεδρίου.