Εξώφυλλο Περιοδικό Δρομεύς, Τεύχος 2, 1998 Νοέμβριος

1998 Νοέμβριος, Περιοδικό Δρομεύς, Τεύχος 2

Νοέμβριος 1998

Περιοδικό Δρομεύς, Τεύχος 2ο Περιοδική έκδοση του συλλόγου έρευνας, διαάσωσης ριζικής αποκατάστασης της μουσικής των Ελλήνων Ε.Δ.Ρ.Α.Μ.Ε Παναγιώτης Αχείλας

Συγγραφέας :
Κατηγορία : Ψαλτική


Περιεχόμενα


2 – Περιεχόμενα
2 – Διά-Δρομέως Ἐπικοινωνία
3 – Ἄρχισαν οἷ Ἔγγραφες στή Σχολή Ἑλληνικῆς
Μουσικῆς τοϋ Ε.Δ.Ρ.Α.Μ.Ε.
3 – Ἐκδόσεις τοϋ Ε.Δ.Ρ.Α.Μ.Ε.
4 – Τά Διδασκόμενα Μαθήματα
στή Σ.Ε.Μ. τοϋ Ε.Δ.Ρ.Α.Μ.Ε.
7 – Τά Νέα τοϋ Ε.Δ.Ρ.Α.Μ.Ε.
8 – Διδακτική τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικῆς
9 – Τό Μονόχορδο τοϋ Πυθαγόρα
10 – Φάγονται… καί Ἐμπλησθήσονται…
καί Αἴνέσουσί…
11 – Ἱστορία καί Ἐξέλιξη
τοϋ Ἑλληνικοῦ Κεντήματος
12 – Θεοχάρης Παντίδης – Ὅ Βολιώτικος
Θρῦλος τῆς Παραδοσιακῆς Μουσικῆς
13 – Ἄνδρ. Κατσιγιάννης – Ἤ συνέχεια τῆς
Βολιώτικης Σαντουριέρικης Παράδοσης
14 – Τό Σαντούρι – Ἱστορία καί Ἐξέλιξη
14 – Τό Σαντούρι – Τεχνικά Χαρακτηριστικά
15 – Ἔγραψαν – Εἶπαν γιά τόν Ε.Δ.Ρ.Α.Μ.Ε.

Εκδόσεις
ISBN
Σελίδες 16
Χαρακτηριστικά

Περισσότερα Βιβλία


2020, «…ὅπως ἂν δυνηθῶμεν, ἀπερισπάστως ᾄδειν τε καὶ ψάλλειν, καὶ ἐξομολογεῖσθαί Σοι…»

Περισσότερα

2018, “Ἄνοιξον ἡμῶν τὸ στόμα καὶ πλήρωσον αὐτὸ τῆς Σῆς αἰνέσεως…”

Περισσότερα

2005, Παραλειπόμενα περὶ τοῦ Χερουβικοῦ Ὕμνου

Περισσότερα

2018, Μουσικές Εκφάνσεις στο έργο του Ζωγράφου Θεόφιλου

Περισσότερα

Επικοινωνία

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, στείλτε μου το μήνυμά σας

intro pic