Γ΄ ΔΜΙΣ τοῦ ΤΨΤΜ

Μοιραστείτε το άρθρο:

Πρόγραμμα Συνεδρίου

To πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ


Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου

3ο Διεθνὲς Μουσικολογικὸ καὶ Ἱεροψαλτικὸ Συνέδριο τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

«…ἐν ἐπιγνώσει ὑμνοῦντάς Σε…»

Προϋποθέσεις καὶ Δεξιότητες γιὰ τὴν Ἱερὰ Ψαλμωδία στὴν Ὀρθόδοξη Λατρεία
Βόλος, Τετάρτη 30 Μαΐου (ἀπόγευμα) – Σάββατο 02 Ἰουνίου (μεσημέρι) 2018
Συνεδριακὸ Κέντρο Θεσσαλίας – Μελισσιάτικα Βόλου

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

(Πρόεδρος) Κωνσταντῖνος Χαριλ. Καραγκούνης, Θεολόγος – Μουσικολόγος, Ἐπίκουρος Καθηγητὴς «Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς» τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν – Διευθυντὴς τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ακαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου.
π. Καλλίνικος Γεωργακόπουλος, Ἀρχιμανδρίτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος, Προϊστάμενος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Βόλου.
Βαλίλα Γιαννουτάκη, Θεολόγος, Γραμματέας τῆς Ακαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου.
Κωστῆς Δρυγιανάκης, Συνθέτης
Παναγιώτης Κ. Καραγκούνης, Ἀπόφοιτος τοῦ Τμήματος Λαϊκῆς καὶ Παραδοσιακῆς Μουσικῆς Α.Τ.Ε.Ι. Ἡπείρου – Διπλωματοῦχος Βυζαντινῆς Μουσικῆς.
Χαρίλαος Κ. Καραγκούνης, Τελειόφοιτος τοῦ Τμήματος Λαϊκῆς καὶ Παραδοσιακῆς Μουσικῆς Α.Τ.Ε.Ι. Ἡπείρου – Διπλωματοῦχος Βυζαντινῆς Μουσικῆς.
Ζωὴ Ναούμ, Κιθαρίστα, Διπλωματοῦχος Βυζαντινῆς Μουσικῆς
Κλαίρη Νικολάου, Θεολόγος, Γραμματέας τῆς Ακαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου.
Δημοσθένης Σπανουδάκης, Δρ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ.


Δελτίο Τύπου

Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου
Τομέας Ψαλτικής Τέχνης και Μουσικολογίας
3ο Διεθνές Μουσικολογικό και Ιεροψαλτικό Συνέδριο

«…εν επιγνώσει υμνούντας Σε…»

Προϋποθέσεις και Δεξιότητες για την Ιερά Ψαλμωδία στην Ορθόδοξη Λατρεία
Βόλος, 30 Μαΐου – 2 Ιουνίου 2018
Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας – Μελισσάτικα Βόλου

Δελτίο τύπου

Μετά την εξαιρετική επιτυχία και την μεγάλη απήχηση, καθώς επίσης και το υψηλό επιστημονικό επίπεδο των συμμετοχών και το διεθνές ενδιαφέρον που προκάλεσαν τα δυο πρώτα διεθνή μουσικολογικά συνέδρια του Τομέα Ψαλτικής Τέχνης και Μουσικολογίας, της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου (2014 και 2016 αντίστοιχα), πραγματοποιείται στην πόλη του Βόλου στις 30 Μαΐου – 2 Ιουνίου 2018, το 3ο Διεθνές Μουσικολογικό και Ιεροψαλτικό Συνέδριο, με τίτλο
«…εν επιγνώσει υμνούντας Σε…»
Προϋποθέσεις και Δεξιότητες για την Ιερά Ψαλμωδία στην Ορθόδοξη Λατρεία

Η θεματική του Συνεδρίου επελέγη με βάση την αρχή του Τομέα να πραγματοποιεί διεπιστημονικές συναντήσεις, ανοικτές σε όλες τις επιστημονικές και καλλιτεχνικές προσεγγίσεις για την μελέτη της Ψαλτικής Τέχνης, προκειμένου να προκύπτουν γόνιμοι προβληματισμοί, πρωτότυπες ιδέες και καρποφόρες συνεργασίες μεταξύ επιστημόνων και ερευνητών του αυτού η διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου, κλάδου η πεδίου, της αυτής επιστήμης η και διαφορετικών επιστημών, οι οποίες, πάντως, ενδιαφέρονται να συμπεριλάβουν την Βυζαντινή, Μεταβυζαντινή, νεώτερη και σύγχρονη Ψαλτική τέχνη στα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα.
Με βάση τα παραπάνω, ο θεματικός όρος «προϋποθέσεις» μπορεί και πρέπει να εκληφθεί με ευρύτερο τρόπο, αναδεικνύοντας την διεπιστημονικότητα του Συνεδρίου. Έτσι, οι «προϋποθέσεις» της Ψαλμωδίας μπορεί να έχουν προσανατολισμούς θεολογικούς (π.χ. ηθικοδογματικούς), λειτουργικούς (π.χ., τυπικοτελετουργικούς κ.λπ), φιλολογικούς (π.χ., γνώση της γλώσσας και της υμνογραφίας της λατρείας), φωνητικούς, θεωρητικούς (γνώση της θεωρίας, της παρασημαντικής, του ρυθμού κ.τ.ό.), αισθητικούς και γενικότερα καλλιτεχνικούς, τα δε τελευταία χρόνια, σε κάποιο βαθμό και μουσικολογικούς.
Πέρα, όμως, από τις προϋποθέσεις για την καλή γνώση και απόδοση της Ψαλμωδίας, πάντοτε θα πρέπει να αναζητούνται και να εξετάζονται οι τυχόν ευρύτερες γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αρτιότερη κατάρτιση των φορέων και εκφραστών της Ψαλτικής Τέχνης, άρα και στην ουσιαστικότερη διάδραση της Ψαλμωδίας κατά την ώρα της Θείας Λατρείας. Έτσι, ευρύτερες μουσικές γνώσεις (π.χ., λαϊκής – παραδοσιακής, κοσμικής βυζαντινής και μεταβυζαντινής, ευρωπαϊκής, αραβοπερσικής η ανατολικής μουσικής) και δεξιοτεχνίες μουσικών οργάνων, μουσικολογικές γνώσεις (π.χ. κωδικολογία, μουσική παλαιογραφία, ιστορία της Εκκλησιαστικής Μουσικής κ.ά.), παιδαγωγική κατάρτιση, ψυχολογικές, κοινωνιολογικές, ανθρωπολογικές, ιστορικολαογραφικές σπουδές, θετικές επιστήμες (π.χ., φυσικομαθηματικές, φωνιατρικές, μουσικοθεραπευτικές κ.τ.ό.), αλλά και η ενασχόληση με τις σύγχρονες τεχνολογικές επιστήμες (π.χ. ηχοληπτικές, ηλεκτρονικο-υπολογιστικές, κ.τ.ό.), καθώς και λοιπές επιστημονικές η καλλιτεχνικές γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες μπορούν και καλούνται να βρουν κοινά πεδία έρευνας, μελέτης και διαδραστικής συνεργασίας με την Ψαλτική Τέχνη, όλα αυτά θα πρέπει, οπωσδήποτε, να αποτελούν εργαλεία της σύγχρονης βυζαντινομουσικολογικής έρευνας, αλλά και τα ίδια να αναζητούν στην Ψαλτική Τέχνη εργαλεία για την διεύρυνση και υποβοήθηση των δικών τους ερευνητικών η πειραματικών δράσεων.
Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού.
Το λεπτομερές πρόγραμμα των εργασιών του Συνεδρίου θα ανακοινωθεί στο άμεσο μέλλον, ενώ για περαιτέρω πληροφορίες μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να επικοινωνεί με την γραμματεία της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών στα τηλέφωνα 2421093553 και 6947774647, ή στην δικτυακή διεύθυνση tomeaspsaltikis@gmail.com η στην ιστοσελίδα του Τομέα https://www.tomeaspsaltikis.gr/ ή στην σελίδα του Τομέα στο Facebook, https://www.facebook.com /tomeaspsaltikisvolos/ .


Ἀναγγελία Συνεδρίου

3ο Διεθνὲς Μουσικολογικὸ καὶ Ἱεροψαλτικὸ Συνέδριο τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

«…ἐν ἐπιγνώσει ὑμνοῦντας Σε…»

Προϋποθέσεις καὶ Δεξιότητες γιὰ τὴν Ἱερὰ Ψαλμωδία στὴν Ὀρθόδοξη Λατρεία

Βόλος, Τετάρτη 30 Μαΐου (ἀπόγευμα) – Σάββατο 02 Ἰουνίου (μεσημέρι) 2018

Συνεδριακὸ Κέντρο Θεσσαλίας – Μελισσιάτικα Βόλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ὁ Τομέας Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου μὲ χαρὰ ἀνακοινώνει τὴν διοργάνωση στὸ Βόλο τοῦ 3ου Διεθνοῦς Μουσικολογικοῦ καὶ Ἱεροψαλτικοῦ Συνεδρίου μὲ τίτλο, «“…ἐν ἐπιγνώσει ὑμνοῦντας Σε…” – Προϋποθέσεις καὶ Δεξιότητες γιὰ τὴν Ἱερὰ Ψαλμωδία στὴν Ὀρθόδοξη Λατρεία».

Ἡ θεματικὴ τοῦ Συνεδρίου ἐπελέγη μὲ βάση τὴν ἀρχὴ τοῦ Τομέα νὰ πραγματοποιεῖ διεπιστημονικὲς συναντήσεις, ἀνοικτὲς σὲ ὅλες τὶς ἐπιστημονικὲς καὶ καλλιτεχνικὲς προσεγγίσεις γιὰ τὴν μελέτη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, προκειμένου νὰ προκύπτουν γόνιμοι προβληματισμοί, πρωτότυπες ἰδέες καὶ καρποφόρες συνεργασίες μεταξὺ ἐπιστημόνων καὶ ἐρευνητῶν τοῦ αὐτοῦ ἢ διαφορετικοῦ γνωστικοῦ ἀντικειμένου, κλάδου ἢ πεδίου, τῆς αὐτῆς ἐπιστήμης ἢ καὶ διαφορετικῶν ἐπιστημῶν, οἱ ὁποῖες, πάντως, ἐνδιαφέρονται νὰ συμπεριλάβουν τὴν Βυζαντινή, Μεταβυζαντινή, νεώτερη καὶ σύγχρονη Ψαλτικὴ τέχνη στὰ ἐρευνητικά τους ἐνδιαφέροντα.

Μὲ βάση τὰ παραπάνω, ὁ θεματικὸς ὅρος «προϋποθέσεις» μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ ἐκληφθεῖ μὲ εὑρύτερο τρόπο, ἀναδεικνύοντας τὴν διεπιστημονικότητα τοῦ Συνεδρίου. Ἔτσι, οἱ «προϋποθέσεις» τῆς Ψαλμωδίας μπορεῖ νὰ ἔχουν προσανατολισμοὺς θεολογικούς (π.χ. ἠθικοδογματικούς), λειτουργικούς (π.χ., τυπικοτελετουργικούς κ.λπ), φιλολογικούς (π.χ., γνώση τῆς γλώσσας καὶ τῆς ὑμνογραφίας τῆς λατρείας), φωνητικούς, θεωρητικούς (γνώση τῆς θεωρίας, τῆς παρασημαντικῆς, τοῦ ρυθμοῦ κ.τ.ὅ.), αἰσθητικοὺς καὶ γενικότερα καλλιτεχνικούς, τὰ δὲ τελευταῖα χρόνια, σὲ κάποιο βαθμὸ καὶ μουσικολογικούς.

Πέρα, ὅμως, ἀπὸ τὶς προϋποθέσεις γιὰ τὴν καλὴ γνώση καὶ ἀπόδοση τῆς Ψαλμωδίας, πάντοτε θὰ πρέπει νὰ ἀναζητοῦνται καὶ νὰ ἐξετάζονται οἱ τυχὸν εὐρύτερες γνώσεις καὶ δεξιότητες, οἱ ὁποῖες θὰ μποροῦσαν νὰ συμβάλουν στὴν ἀρτιότερη κατάρτιση τῶν φορέων καὶ ἐκφραστῶν τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, ἄρα καὶ στὴν οὐσιαστικότερη διάδραση τῆς Ψαλμωδίας κατὰ τὴν ὥρα τῆς Θείας Λατρείας. Ἔτσι, εὐρύτερες μουσικὲς γνώσεις (π.χ., λαϊκῆς – παραδοσιακῆς, κοσμικῆς βυζαντινῆς καὶ μεταβυζαντινῆς, εὐρωπαϊκῆς, ἀραβοπερσικῆς ἢ ἀνατολικῆς μουσικῆς) καὶ δεξιοτεχνίες μουσικῶν ὀργάνων, μουσικολογικὲς γνώσεις (π.χ. κωδικολογία, μουσικὴ παλαιογραφία, ἱστορία τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς κ.ἄ.), παιδαγωγικὴ κατάρτηση, ψυχολογικές, κοινωνιολογικές, ἀνθρωπολογικές, ἱστορικολαογραφικὲς σπουδές, θετικὲς ἐπιστῆμες (π.χ., φυσικομαθηματικές, φωνιατρικές, μουσικοθεραπευτικές κ.τ.ὅ.), ἀλλὰ καὶ ἡ ἐνασχόληση μὲ τὶς σύγχρονες τεχνολογικὲς ἐπιστῆμες (π.χ. ηχοληπτικές, ἠλεκτρονικο-υπολογιστικές, κ.τ.ὅ.), καθὼς καὶ λοιπὲς ἐπιστημονικὲς ἢ καλλιτεχνικὲς γνώσεις καὶ δεξιότητες, οἱ ὁποῖες μποροῦν καὶ καλοῦνται νὰ βροῦν κοινὰ πεδία ἔρευνας, μελέτης καὶ διαδραστικῆς συνεργασίας μὲ τὴν Ψαλτικὴ Τέχνη, ὅλα αὐτὰ θὰ πρέπει, ὁπωσδήποτε, νὰ ἀποτελοῦν ἐργαλεῖα τῆς σύγχρονης βυζαντινομουσικολογικῆς ἔρευνας, ἀλλὰ καὶ τὰ ἴδια νὰ ἀναζητοῦν στὴν Ψαλτικὴ Τέχνη ἐργαλεῖα γιὰ τὴν διεύρυνση καὶ ὑποβοήθηση τῶν δικῶν τους ἐρευνητικῶν ἢ πειραματικῶν δράσεων.

Τὸ Συνέδριο θὰ πραγματοποιηθεῖ στο Συνεδριακὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδoς καὶ Ἁλμυροῦ, στα Μελισσιάτικα Βόλου, τὸ τετραήμερο ἀπὸ 30 Μαΐου (ἐπίσημη ἔναρξη τὸ ἀπόγευμα) ἕως 02 Ἰουνίου (ἐπίσημη λήξη τὸ μεσημέρι) 2018 (οἱ ὧρες θὰ ἀνακοινωθοῦν μετὰ τὴν τελικὴ ἐπιλογὴ τῶν εἰσηγήσεων).

Ἡ ἐπίσημη ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου θὰ εἶναι ἀφιερωμένη στὸ μουσικὸ καὶ συγγραφικὸ ἔργο τοῦ Ἄρχοντος Μουσικοδιδασκάλου τῆς Μ.Χ.Ἐ., Πρωτοψάλτου καὶ Χοράρχου, Κυριαζῆ (Ζάχου) Νικολέρη, ἀπὸ τὸν Βόλο.

Οἱ προτάσεις γιὰ ἀνακοινώσεις, μαζὶ μὲ τὶς περιλήψεις τους καὶ τὸ σύντομο βιογραφικὸ σημείωμα τοῦ εἰσηγητῆ (δὲν θὰ πρέπει νὰ ὑπερβαίνουν συνολικά τὶς 500 λέξεις), θὰ πρέπει νὰ ὑποβληθοῦν στὴν Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Συνεδρίου μέσω τῆς ἠλεκτρονικῆς διεύθυνσης τοῦ Τομέα ΨΤΜ τῆς ἈΘΣ Βόλου, tomeaspsaltikis@gmail.com , τὸ ἀργότερο μέχρι τὴν Παρασκευὴ 02 Φεβρουαρίου 2018.

Ἡ ἐπιλογὴ τῶν εἰσηγήσεων θὰ ἀνακοινωθεῖ ἀπὸ τὴν Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Συνεδρίου τὸ ἀργότερο μέχρι τὴν Παρασκευὴ 23 Φεβρουαρίου 2018.

Τὴν Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Συνεδρίου φέτος ἔχουμε τὴν τιμὴ νὰ ἀποτελοῦν οἱ κ.κ. Καθηγητές:

Ἀποστολόπουλος Θωμᾶς (Ἐ.Κ.Π.Ἀ.), Πρόεδρος.
Γιαννόπουλος Ἐμμανουήλ (Ἀ.Π.Θ.),
Στρουμπάκης Μιχαήλ (Π.Ἀ.Ἐ.Ἀ.Κ.) καὶ
ὁ Δ/ντὴς τοῦ Τομέας ΨΤΜ τῆς Ἀ.Θ.Σ.Β., Καραγκούνης Κωνσταντῖνος (Ἀ.Ἐ.Ἀ.Ἀ.).

Ἡ ἐπικύρωση τῆς συμμετοχῆς, μὲ παράλληλη καταβολὴ τοῦ οἰκονομικοῦ ἀντιτίμου συμμετοχῆς, θὰ πρέπει νὰ πραγματοποιηθεῖ μέχρι τὴν Παρασκευὴ 30 Μαρτίου 2018.

Οἱ εἰσηγήσεις δὲν θὰ πρέπει νὰ ξεπερνοῦν σὲ χρόνο τὰ 20 λεπτὰ τῆς ὥρας καὶ θὰ ἀκολουθοῦνται ἀπὸ σύντομη συζήτηση 10 λεπτῶν, ἐνταγμένη ὀργανικὰ στὸ Πρόγραμμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἐπίσημες γλῶσσες τοῦ Συνεδρίου εἶναι ἡ Ἑλληνικὴ καὶ ἡ Ἀγγλική. ΔΕΝ θὰ ὑπάρχει μετάφραση. Ὅσοι εἰσηγητὲς ἐπιθυμοῦν, μποροῦν νὰ ὑποβάλλουν ἀγγλικὴ ἢ ἑλληνικὴ μετάφραση τῆς εἰσηγήσεώς τους ἢ ἁπλῶς ἀγγλικὴ ἢ ἑλληνικὴ περίληψή της, τὸ ἀργότερο ἕως τὴν 20η Μαΐου 2018 σὲ μορφὴ ἀρχείου .doc, προκειμένου νὰ διανεμηθεῖ, ἀντίστοιχα, στοὺς ἐνδιαφερόμενους Συνέδρους.

Τὰ Πρακτικὰ θὰ δημοσιευθοῦν στὸ διαδίκτυο (στὸν ἰστότοπο τοῦ Τομέα www.tomeaspsaltikis.gr ) σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή. Γιὰ τὴ μορφοποίηση αὐτῶν θὰ ἀποσταλοῦν ἐγκαίρως συγκεκριμένες ὁδηγίες πρὸς τοὺς εἰσηγητές.

Τὸ δικαίωμα συμμετοχῆς στὸ Συνέδριο ὁρίζεται σὲ 45,00 € ἀνὰ ἄτομο καὶ περιλαμβάνει τὸν φάκελο τοῦ Συνεδρίου, τοὺς καφέδες τῶν διαλειμμάτων μὲ ἐλαφρὺ μπουφέ τὴν μετακίνηση ἀπὸ τοὺς Ὀλυμπιακοὺς ξενῶνες στὸ Συνεδριακὸ Κέντρο, τὴν εἴσοδο σὲ ὅλες τὶς καλλιτεχνικὲς ἐκδηλώσεις, ποὺ τυχὸν θὰ συνοδεύουν τὸ Συνέδριο, καθὼς καὶ τὴν δημοσίευση Πρακτικῶν σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή. ΔΕΝ περιλαμβάνει ἔξοδα γιὰ τὴν πιθανὴ δημοσίευση ἔντυπων Πρακτικῶν, ούτε έξοδα πούλμαν γιὰ τὶς ἐπισκέψεις – ἐξορμήσεις, ποὺ τυχὸν θὰ συνοδεύουν τὸ Συνέδριο.

Ὁ Διευθυντής, τὰ Μέλη τοῦ Τομέα καὶ ἡ λοιπὴ Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Συνεδρίου ἐπιθυμοῦν νὰ ἐνημερώσουν τὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα ὅτι ἀποβλέπουν τὸ Συνέδριο νὰ εἶναι αὐτοχρηματοδοτούμενο καί, φυσικά, ὁ Τομέας δὲν σκοπεύει νὰ κερδοσκοπήσει σὲ βάρος τῶν Συνέδρων. Ἐντούτοις, γιὰ τὴν καλύτερη καὶ οἰκονομικότερη διευκόλυνση τῶν Συνέδρων, ἔχουν προβλεφθεῖ οἱ ἀκόλουθες ἐναλλακτικὲς «οἰκονομικὲς» λύσεις (βλ. παρακάτω), τῶν ὁποίων μπορεῖ νὰ ζητήσει νὰ κάνει χρήση ὅποιος Σύνεδρος τὸ ἐπιθυμεῖ:

Διατροφή (ἕνα δεῖπνο στὶς 30/5 καὶ τρία γεύματα στὶς 31/5, 1/6, 2/6) (*) 50,00 €

Διαμονή σὲ μονόκλινο στοὺς Ὀλυμπιακοὺς ξενῶνες (τρεῖς διανυκτερεύσεις μὲ πρωινό) 90,00 €

Διαμονή σὲ 2κλινο στοὺς Ὀλυμπιακοὺς ξενῶνες (τρεῖς διανυκτερεύσεις μὲ πρωινό) 60,00 €

Διαμονή σὲ 3κλινο στοὺς Ὀλυμπιακοὺς ξενῶνες (τρεῖς διανυκτερεύσεις μὲ πρωινό) 45,00 €

Ἐπιθυμοῦμε νὰ γίνει σαφές, ὅτι τὰ πακέτα διαμονῆς καὶ διατροφῆς δὲν «σπάζουν», σὲ περίπτωση ποὺ κάποιος σύνεδρος δὲν συμμετέχει ὅλες τὶς ἡμέρες τοῦ Συνεδρίου. (**)

Στὴ σκέψη μας εἶναι, στὰ πλαίσια τοῦ Συνεδρίου, νὰ διοργανώσουμε καὶ μία ἢ δύο (προαιρετικές) ἐξορμήσεις ἀναψυχῆς σὲ περιοχὲς τῆς Μαγνησίας, μὲ παράλληλο προσκυνηματικὸ καὶ ἐπιστημονικὸ ἐνδιαφέρον, μὲ ἔνα ἐλάχιστο κόστος συμμετοχῆς γιὰ τὸ πούλμαν. Λεπτομέρειες θὰ ἀνακοινωθοῦν ἄμεσα.

Σᾶς περιμένουμε στὸ Βόλο. Χαρά μας θὰ εἶναι, νὰ περάσουμε ὅλες τὶς ἡμέρες τοῦ Συνεδρίου ὅλοι μαζί.

Παρακαλοῦμε γιὰ τὴ διάδοση αὐτοῦ τοῦ μηνύματος σὲ κάθε πιθανὸ ἐνδιαφερόμενο.

(*) Ὁ μέχρι τώρα σχεδιασμός μας -ὁ ὁποῖος ἴσως χρειαστεῖ νὰ τροποποιηθεῖ ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ προτάσεων ποὺ θὰ ὑποβληθοῦν- εἶναι, τὸ Συνέδριο νὰ ὁλοκληρώνεται περὶ τὶς 4μμ, ὁπότε καὶ θὰ προσφέρεται τὸ γεῦμα, γιὰ ὅσους θὰ ἔχουν λάβει τὸ σχετικὸ πακέτο. Τὸ γεῦμα, δηλαδή, ὑπολογίζουμε νὰ προσφέρεται ἀπὸ 4.00 – 5.00 μμ, γι’ αὐτὸ καὶ δὲν ἔχει ὑπάρξει σχετικὴ πρόβλεψη γιὰ βραδινὸ δεῖπνο. Ἀντ’ αὐτοῦ, ὁ καφὲς τοῦ διαλείμματος λίγο πρὶν τὸ μεσημέρι, θὰ συνοδεύεται ἀπὸ ἐλαφρὺ μπουφὲ γιὰ ὅλους.

(**) Περισσότερες λεπτομέρειες γιὰ τὸ Συνέδριο, τὴν Ὀργανωτική του Ἐπιτροπὴ καὶ τὶς λοιπὲς δράσεις του, μπορεῖτε βρίσκετε στὴν ἰστοσελίδα τοῦ Τομέα www.tomeaspsaltikis.gr στὸ μενοῦ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ὑπομενοῦ Διοργανώσεις τοῦ ΤΨΤΜ / 2018.05.30, Γ΄ ΔΜΙΣ τοῦ ΤΨΤΜ.


Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Γ΄ ΔΜἹΣ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Τομέας Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου μὲ χαρὰ ἀνακοινώνει τὴν διοργάνωση στὸ Βόλο τοῦ 3ου Διεθνοῦς Μουσικολογικοῦ καὶ Ἱεροψαλτικοῦ Συνεδρίου μὲ τίτλο, «“…ἐν ἐπιγνώσει ὑμνοῦντας Σε…” – Προϋποθέσεις καὶ Δεξιότητες γιὰ τὴν Ἱερὰ Ψαλμωδία στὴν Ὀρθόδοξη Λατρεία».

Τὴν Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Συνεδρίου φέτος ἔχουμε τὴν τιμὴ νὰ ἀποτελοῦν οἱ κ.κ. Καθηγητές:

  • Ἀποστολόπουλος Θωμᾶς (Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐ.Κ.Π.Ἀ. – ΤομέαςΤεχνολογίας τοῦ Ἤχου, Μουσικοπαιδαγωγικῆς καὶ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας), Πρόεδρος τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συνεδρίου.
  • Γιαννόπουλος Ἐμμανουήλ (Ἐπίκουρος Καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Μουσικῶν Σποουδῶν τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν τοῦ Ἀ.Π.Θ. – Γνωστικὸ Ἀντικείμενο «Βυζαντινὴ Μουσικολογία μὲ ἐξειδίκευση στὴν Ψαλτικὴ Τέχνη»),
  • Στρουμπάκης Μιχαήλ (Ἐπίκουρος Καθηγητὴς τῆς Πατριαρχικῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης – Γνωστικὸ Ἀντικείμενο «Ἱστορικὴ Βυζαντινὴ Μουσικολογία»),
  • καὶ ὁ Δ/ντὴς τοῦ Τομέα ΨΤΜ τῆς ἈΘΣΒ, Καραγκούνης Κωνσταντῖνος (Ἐπίκουρος Καθηγητὴς τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν – Γνωστικὸ Ἀντικείμενο «Βυζαντινὴ Ἐκκλησιαστικὴ Μουσική)

Οἱ προτάσεις γιὰ ἀνακοινώσεις, μαζὶ μὲ τὶς περιλήψεις τους καὶ τὸ σύντομο βιογραφικὸ σημείωμα τοῦ εἰσηγητῆ (δὲν θὰ πρέπει νὰ ὑπερβαίνουν συνολικά τὶς 500 λέξεις), θὰ πρέπει νὰ ὑποβληθοῦν στὴν Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Συνεδρίου μέσω τῆς ἠλεκτρονικῆς διεύθυνσης τοῦ Τομέα ΨΤΜ τῆς ἈΘΣ Βόλου, tomeaspsaltikis@gmail.com , τὸ ἀργότερο μέχρι τὴν Παρασκευὴ 02 Φεβρουαρίου 2018.

ἐπιλογὴ τῶν εἰσηγήσεων θὰ ἀνακοινωθεῖ ἀπὸ τὴν Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Συνεδρίου τὸ ἀργότερο μέχρι τὴν Παρασκευὴ 23 Φεβρουαρίου 2018.


e-Πρακτικὰ Συνεδρίου

Ἠλεκτρονικὰ Πρακτικὰ τοῦ 3ου ΔΜΔΣ τοῦ ΤΨΤΜ τῆς ΑΘΣ Βόλου

3ο Διεθνὲς Μουσικολογικὸ καῖ Διεπιστημονικὸ Συνέδριo
τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου

Βόλος, Τετάρτη 30 Μαΐου (ἀπόγευμα) – Σάββατο 02 Ἰουνίου (μεσημέρι) 2018

Συνεδριακὸ Κέντρο Θεσσαλίας – Μελισσιάτικα Βόλου

«…ἐν ἐπιγνώσει ὑμνοῦντας Σε…»

Προϋποθέσεις καὶ Δεξιότητες γιὰ τὴν Ἱερὰ Ψαλμωδία στὴν Ὀρθόδοξη Λατρεία


Ἠλεκτρονικὰ Πρακτικὰ τοῦ 3ου ΔΜΔΣ τοῦ ΤΨΤΜ τῆς ΑΘΣ Βόλου

Ἀγαπητοὶ φίλοι τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου, μὲ χαρὰ σᾶς ἀνακοινώνουμε ὅτι μπορεῖτε νὰ δεῖτε τὰ ἠλεκτρονικὰ Πρακτικὰ τοῦ 3ου Διεθνοῦς Μουσικολογικοῦ καὶ Διεπιστημονικοῦ Συνεδρίου γιὰ τὴν Ψαλτικὴ Τέχνη με τίτλτο «…ἐν ἐπιγνώσει ὑμνοῦντας Σε…» Προϋποθέσεις καὶ Δεξιότητες γιὰ τὴν Ἱερὰ Ψαλμωδία στὴν Ὀρθόδοξη Λατρεία, τὸ ὁποῖο πραγματοποιήθηκε μὲ ἐξαιρετικὴ ἐπιτυχία στὸν Βόλο (Τετάρτη 30 Μαΐου (ἀπόγευμα) – Σάββατο 02 Ἰουνίου (μεσημέρι) 2018):

Τὸν Τόμο τῶν Πρακτικῶν τοῦ Συνεδρίου, μπορεῖτε νὰ δεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε ΕΔΩ